Nhằm kiểm tra trạng và duy trì thái kết nối Internet, APTEK L300 kết hợp tính năng Watchcat vào thiết bị.

Watchcat có 2 chế độ

 1. Reboot on Internet Connection lost: APTEK L300 sẽ ping liên tục đến một IP chỉ định đáng tin cậy ngoài Internet nhằm kiểm tra trạng thái kết nối. Trong trường hợp APTEK L300 mất kết nối liên tục đến IP chỉ định đó trong thời gian quy định, APTEK L300 reboot lại thiết bị.
 2. Periodic Reboot: reboot định kì theo thời gian.

Thực hiện

A. Reboot on Internet Connection lost

1. Đăng nhập web quản lý APTEK L300

2. Vào Advance Settings, Tại Network, chọn Watchcat

 

3. Cấu hình Watchcat

 • Operating mode: Chọn Reboot on Internet Connection lost
 • Force Reboot Delay: Thời gian reboot cứng nếu Reboot mền lỗi
 • Period: Thời gian xác định là mất kết nối Internet (Ví dụ: period time là 60s, nghĩa là  nếu thiết bị mất kết nối tới IP chỉ định trong 60 giây (ping không nhận được phản hồi) thì sẽ tự động ngắt và kết nối lại internet.
 • Ping Host: Điền IP đáng tin cậy ngoài Internet (thiết bị sẽ ping đến IP này để kiểm tra trạng thái Internet, ví dụ IP DNS google 8.8.8.8)
 • Period ping: Thời gian giãn cách giữa các gói ping
 • Nhấn Save & Apply

 

B. Periodic Reboot

1. Đăng nhập web quản lý APTEK L300

2. Vào Advance Settings, Tại Network, chọn Watchcat

3. Cấu hình Watchcat

 • Operating mode: Chọn Periodic Reboot
 • Force Reboot Delay: Thời gian sẽ reboot cứng nếu Reboot mềm lỗi.
 • Period: Reboot định kì theo khoản thời gian hoạt động nhất định (ví dụ 24h với “h” là Hours). Mặc định đơn vị thời gian là giây. Tuy nhiên bạn cũng có thể điều chỉnh đơn vị với “m”/ minute; “h”/ Hours; “d”/ day
 • Nhấn Save & Apply

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial