A. Trên Router DrayTek - Site Văn Phòng (Dial- In)

Chuẩn bị:

Trong trường hợp trụ sở chính không có IP tĩnh (thuê từ nhà cung cấp dịch vụ), có thể đăng kí dịch vụ tên miền động DrayDDNS của DrayTek.

https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

1. Kích hoạt dịch vụ VPN PPTP trên DrayTek DrayOS

Vào VPN and Remote Access>> Remote Access Control

 •  Check “Enable PPTP VPN Service”
 •  Nhấn OK

 • Nhấn OK để reboot lại thiết bị

2.  Cấu hình VPN trên router DrayTek - Site Văn Phòng (Dial- in)

Vào VPN and Remote Access>> LAN to LAN, nhấn index tạo profile VPN

 • Tại Commont Settings
  • Check Enable this Profile
  • Profile Name: Đặt tên Profile
  • Call Direction: Chọn Dial- IN
 • Tại Dial- In Settings
  • Allow Type VPN: Chọn PPTP
  • Username: Điền Username cho phép VPN site to Site
  • Password: Điền Password xác thục VPN Site to Site
 • Tại TCP/IP Network Settings
  • Remote Network: Điền lớp mạng đầu xa (192.168.222.1/24)
  • Local Network: Điền lớp mạng nội bộ (192.168.111.1/24)
 • Nhấn OK

B.  Trên APTEK L300- Site chi nhánh/ kho

1. cấu hình L300 kết nối internet: tham khảo hướng dẫn : https://www.anphat.vn/l300/huong-dan-su-dung-nhanh-aptek-l300-ket-noi-3g/4g

2. Đổi lớp mạng trên L300

Đổi lớp mạng LAN L300 thành lớp mạng mong muốn, ví dụ (192.168.222.1/24)

Vào Advanced Settings >> LAN

 •  IP Address: điền IP lớp mạng cần đổi (ví dụ 192.168.222.1)
 •  Subnet Mask: chọn subnet Mask /24 = 255.255.255.0
 •  Nhấn Save & Apply

3.  cấu hình VPN Trên L300 - Site chi nhánh/ kho (Dial- out)

Vào Advanced Settings >> PPTP/ L2TP

 • Chọn Enable
 • Protocol: chọn PPTP
 • Line mode: chọn Networking mode
 • Server Address: điền IP WAN hoặc tên miền Server.
 • Username/ Password: điền Username/ Password VPN đã khai báo trên DrayTek
 • Remote Subnet IP/ Subnet Mask: điền lớp mạng đầu xa (ví dụ: 192.168.111.1/24)
 • Nhấn OK

 

C. Kiểm tra kết nối VPN

1. Trên Router DrayTek

Vào VPN and Remote Access >> Connection Management, đã thấy có kết nối.

2. Trên L300

Vào Advanced Settings >> PPTP/ L2TP, mục Status đã báo connected

3. Ping IP router server đầu xa

Máy tính kết nối L300, thực hiện ping IP router đầu xa:

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial