​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Tình huống:

- Văn phòng chính và các chi nhánh đã có internet FTTH (Cáp quang)

- Văn phòng chính và các chi nhánh thuê thêm kênh thuê riêng (L2VPN / L3VPN) để kết nối các chi nhánh về Văn phòng chính (chạy phần mềm ERP, chia sẻ dữ liệu,…)

- Các máy tính trong mạng LAN chỉ sử dụng 1 card mạng duy nhất nhưng vừa có thể sử dụng Internet vừa có thể lấy dữ liệu lẫn nhau giữa các nơi.

- Trong trường hợp Kênh thuê riêng gặp sự cố, một kênh VPN LAN-to-LAN sẽ được thiết lập ngay lập tức giúp việc trao đổi dữ liệu giữa Văn phòng và Chi nhánh không bị gián đoạn

Địa chỉ IP

VĂN PHÒNG

CHI NHÁNH

WAN1

Internet (PPPoE)

User          : draytek

Password : megavnn1

Internet (PPPoE)

User         : anphat

Password: megavnn1

WAN2

MetroNET

IP              : 172.17.17.100

Subnet     : 255.255.255.0

Gateway  : 172.17.17.1

MetroNET

IP              : 172.17.17.200

Subnet     : 255.255.255.0

Gateway  : 172.17.17.1

LAN

192.168.100.1/24

192.168.200.1/24

Bước 1: Cấu hình cổng WAN (Làm lần lượt trên hai thiết bị Vigor)

  1. Cấu hình WAN 1: (Internet cáp quang)

+ Vào WAN >> Internet Access

+ Access Mode của WAN 1: chọn PPPoE

+ Nhấn Details Page

+ PPPoE Client mode: chọn Enable

+ Nhập user và password của đường truyền

+ Nhấn OK

  1. Cấu hình WAN 2: (kênh thuê riêng)

+ Vào WAN >> Internet Access

+ Access Mode của WAN 2: chọn Static or Dynamic IP

+ Nhấn Details Page

+ Static or Dynamic IP: chọn Enable

+ Chọn Specify an IP address

+ Điền các thông số IP đấu nối của WAN 2 (Do ISP cung cấp nếu Layer3 hoặc do mình tự đặt nếu Layer2 – kênh trắng)

+ Nhấn OK

Bước 2: Cấu hình LAN (Làm lần lượt trên hai thiết bị Vigor)

- Vào LAN >> VLAN Configuration

+ VLAN 0: Chọn P1,2,3,4

+ VLAN 0: Subnet chọn LAN2 (Chúng ta sử dụng LAN2 do nó có hỗ trợ mode ROUTING)

+ Nhấn OK

- Sẽ thấy thông báo Reboot System: KHÔNG NHẤN OK mà chọn lại General Setup

- Chọn Details Page của LAN 2

- Network Configuration: chọn Enable

- Chọn For Routing Usage

- Điền IP Address & Subnet Mask; Cấu hình DHCP Server nếu cần

- Nhấn OK >> Nhấn OK lần nữa để Reboot

Bước 3: Cấu hình VPN LAN-to-LAN

- Tham khảo hướng dẫn: http://vpn2.anphat.vn NHƯNG lưu ý ở phần 1. Common Setting

- VPN Dial-Out Through: chọn WAN1 only: Only establish VPN if WAN2 down (Mục đích là để kênh VPN tự động thiết lập khi Kênh thuê riêng gặp sự cố)

BƯỚC QUAN TRỌNG

- Telnet vào Vigor (CMD >> telnet 192.168.100.1 với user:admin và password: admin)

- Đánh lệnh: vpn pass2nd on

- Đánh lệnh: sys commit

- Đánh lệnh: sys reboot

(Các lệnh này cho phép LAN thứ 2 chạy qua VPN)

Bước 4: Cấu định tuyến cho Internet và kênh thuê riêng (Route Policy)

  1. Trên Vigor ở Văn Phòng Công ty:

+ Vào Load-Balance/Route Policy: chọn Advance Mode

+ Nhấn OK

+ Vào Load-Balance/Route Policy: chọn Index 1 >> Chọn Enable: Rule này sẽ định tuyến cho các máy tính ở Văn phòng khi cần truy cập đến Chi nhánh (192.168.200.0/24) sẽ đi theo WAN 2 với mode Route

+ Chọn theo hình bên dưới

+ Vào Load-Balance/Route Policy: chọn Index 2 >> Chọn Enable: Rule này sử dụng trong trường hợp WAN2 (kênh thuê riêng) gặp sự cố Vigor sẽ định tuyến cho các máy tính ở Văn phòng khi cần truy cập đến Chi nhánh (192.168.200.0/24) sẽ đi theo kênh VPN LAN-to-LAN

+ Chọn theo hình bên dưới

+ Vào Load-Balance/Route Policy: chọn Index 3 >> Chọn Enable: Rule này sẽ định tuyến cho các máy tính ở Văn phòng khi cần truy cập internet sẽ đi theo WAN 1 với mode NAT

+ Chọn theo hình bên dưới

LƯU Ý:

- Load-Balance/Route Policy xét ưu tiên từ trên xuống, khi 1 rule (Index) thỏa mãn thì thực thi (chạy) ngay mà không xét tiếp các rule (index) bên dưới nữa

- Thứ tự ưu tiên định tuyến trên Vigor trong trường hợp này như sao: Firewall Rules > Inter-LAN Routing > Load-Balance/Route Policy > Static Route

  1. Trên Vigor ở Chi Nhánh:

- Index 1: Định tuyến cho các máy tính ở Chi Nhánh khi cần truy cập đến Văn Phòng (192.168.100.0/24) sẽ đi theo WAN 2 với mode Route >>> Làm tương tự Index 1 của Văn phòng nhưng thay Destination IP là 192.168.100.1 ~ 192.168.100.255

- Index 2: Làm tương tự index 2 của Văn phòng Công Ty.

Như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công mô hình kết hợp Internet + MPLS cho Văn phòng và Chi nhánh.

Kiểm tra kết quả:

- Ping –t từ Chi nhánh đến Văn phòng

- Thử rút dây WAN2 (kênh thuê riêng)

- Sau đó cắm lại

- Chỉ rớt duy nhất 1 gói tin trong quá trình chuyển đổi

 

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

  • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
  • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
  • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
  • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641