Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG (NAT Mode)

Trường hợp sử dụng 2 Vlan trên 01 đường truyền

Tình huống:

- Nhằm nâng cao tính bảo mật và thuận tiện trong làm việc trong môi trường internet. Đơn vị triển khai kết hợp kênh TSLCD (L3VPN) và internet

- Đơn vị đã có sẳn đường internet, bây giờ triển khai thêm một S-Vlan cho đường TSLCD (L3VPN)

- Các máy tính trong mạng LAN chỉ sử dụng 1 card mạng duy nhất nhưng vừa có thể sử dụng Internet vừa có thể lấy dữ liệu lẫn nhau giữa các nơi; Có thể linh động phân quyền truy xuất dử liệu dựa trên IP / MAC

- Với NAT mode, chỉ các máy tính Chi nhánh truy cập được Server ở Tổng CTY. Chiều ngược lại không được

 Địa chỉ IP

 Vlan ID

 Thông tin đường truyền

 Ghi chú

 Internet

 (Mạng ngoài)

 2841

 User          : draytek

 Password : megavnn1

 PPPoE

 TSLCD

 (Mạng trong)

 2911

 IP              : 172.17.17.100

 Subnet     : 255.255.255.0

 Gateway  : 172.17.17.1

 - L3VPN (Routing)

 - Trường hợp sử dụng L2VPN (Bridge). Vui lòng xem hướng dẫn khác

 Server Nội Bộ

 

 10.10.10.0/24

 Lớp mạng đầu xa, Server Farm,…

 LAN

 

 IP động

 192.168.100.10 ~   192.168.100.100

 Được DHCP server cấp IP

Tóm tắt hướng dẫn

1 - Cấu hình mạng Internet (Sub interface vlan 2841 / PPPoE)

2 - Cấu hình kênh TSLCD (Sub interface vlan 2911 / NAT / Static IP)

3 - Cấu hình Policy Route để định tuyến

Bước 1: Cấu hình mạng internet (PPPoE)

  1. Cấu hình vlan cho sub interface internet:

    + Vào WAN >> General Setup

    + Nhấn vào WAN1

   

    + Enable    : Yes

    + Vlan tag insertion    : Enable

    + Tag value    : điền thông tin vlan internet của ISP cung cấp (Ví dụ 2841)

    + Nhấn OK

  1. Cấu hình internet:

    + Vào WAN >> Internet Access

    + Access Mode của WAN 1: chọn PPPoE

    + Nhấn Details Page

    + PPPoE Client mode: chọn Enable

    + Nhập user và password của đường truyền

    + Nhấn OK

Bước 2: Cấu hình mạng TSLCD (Static IP)

    + Vào WAN >> Multi-VLAN

    + Nhấn vào số “5” (WAN 5)

+ Multi-VLAN channel 5    :  Enable

+ Wan type    : Ethernet (WAN1)

+ Vlan tag    : điền thông tin Vlan metronet của ISP cung cấp (Ví dụ 2911)

+ Tích chọn Open Wan interface for this channel

+ WAN Application    : IPTV

+ Wan setup    : Static or Dynamic IP

+ Tích chọn Specify an ip address

+ Điền thông tin ip/subnet/gateway của ISP cung cấp

+ Nhấn OK

Bước 3: Cấu định tuyến

Chúng ta sẽ tạo 2 profile:

+ Profile 1: Định tuyến cho kênh thuê riêng

+ Profile 2: Định tuyến internet

Profile 1:

-  Vào Load-Balance/Route Policy: chọn Advance Mode

-  Nhấn OK

- Vào Load-Balance/Route Policy:

- Chọn Index 1 >> Chọn Enable: Cấu hình như bên dưới. Rule này sẽ định tuyến cho các máy tính truy cập Server nội bộ

Profile 2:

- Vào Load-Balance/Route Policy:

- Chọn Index 2 >> Chọn Enable: Cấu hình như bên dưới. Rule này sẽ định tuyến cho các máy tính truy cập internet

LƯU Ý:

- Load-Balance/Route Policy xét ưu tiên từ trên xuống, khi 1 rule (Index) thỏa mãn thì thực thi (chạy) ngay mà không xét tiếp các rule (index) bên dưới nữa

- Thứ tự ưu tiên định tuyến trên Vigor trong trường hợp này như sao: Firewall Rules > Inter-LAN Routing > Load-Balance/Route Policy > Static Route

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

  • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
  • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
  • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
  • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641