Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username: admin và Password: admin
- Chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình

H1

2. NAT Port cho Camera hoặc Web Server
*** Nếu muốn mở port 80 thì bạn phải đổi port managerment của APTEK trước
- Vào Netwwork >> WAN Settings
- Check Enable Web Page Access on WAN
- Web Access port: Đổi thành 8080
- Nhấn Save/ Apply để hoàn thành (cần reboot lại router sau khi hoàn tất các cấu hình khác)

H2Vào Firewall >>> Port Forwarding
- Giả sử cần mở port 4662 cho địa chỉ IP 192.168.1.100 ta khai báo như sau:
- Chọn Enable
- IP Address: 192.168.1.100 (địa chỉ IP Camera, đầu ghi hình hay Web server)
- Protocol: Both
- Port Range: 4662 - 4662 (Port cần mở)
- Comment: Đặt tên ( NAT port 4662 v.v…)
- Nhấn Save/ Apply để lưu cấu hình, thông tin về NAT port sẽ hiện trong bảng bên dưới

H3
*** Nếu muốn mở nhiều port hơn, lập lại thao tác trên và nhấn Save/ Apply


Sau khi cấu hình xong, vào Administration >> Reboot Router >> nhấn reboot để hoàn tất cấu hình
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515