Ta có mô hình mạng như sau:

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username : admin và Password: admin
2. Cấu hình nhanh
Mặc định khi đăng nhập, thiết bị sẽ chuyển vào giao diện Home để cấu hình nhanh
(Nếu đang ở giao diện Advanced, nhấn Home để vào giao diện cấu hinh nhanh

H1

Chọn Mode Router
2.1. Wireless
- Netwwork Name (SSID): Đặt tên cho mạng wireless (SSID)
- Key Value: Đặt password cho wireless – Ít nhất 8 ký tự
2.2. Internet
- Connection Type: Chọn PPPoE Dial-UP
- User Name: User của internet (hỏi nhà cung cấp)
- Password: Password của internet (hỏi nhà cung cấp)
2.3. IPTV
- IPTV On/ Off: Enable
- Internet VID: Điền VLAN internet
- IPTV VID: Điền VLAN IPTV
- IPTV port: Chon por sử dụng IPTV
- Nhấn Save/ Apply để hoàn tất việc cấu hình

H2

Sau khi đã hoàn tất cài đặt những thông số ở các mục 2.1, 2.2, 2.3, nhấn Save/Apply, APTEK sẽ reboot lại và hoàn tất việc cấu hình.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515