1. Đăng nhập vào giao diện web- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username : admin và Password: admin

 

 

2. Cấu hình nhanh
Mặc định khi đăng nhập, thiết bị sẽ chuyển vào giao diện Home để cấu hình nhanh
(Nếu đang ở giao diện Advance, nhấn Home để vào giao diện cấu hinh nhanh

 

Phat WiFi cung lop mang 1 

Chọn Mode Access Point (AP)
- LAN IP Address: Đặt IP cùng lớp mạng router chính (IP chưa sử dụng)
- Netwwork Name (SSID): Đặt tên cho mạng wireless (SSID)
- Key Value: Đặt password cho wireless – Ít nhất 8 ký tự

Phat WiFi cung lop mang 2

Sau khi đã hoàn tất cài đặt những thông số, nhấn Save/Apply, APTEK sẽ reboot lại và hoàn tất việc cấu hình.

Bước 3: Sau khi cấu hình xong dây mạng từ router chính/ Switch/ Port âm tường vào cổng LAN trên APTEK N302


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515