Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username : admin và Password: admin
2. Cấu hình Repeater
Mặc định khi đăng nhập, thiết bị sẽ chuyển vào giao diện Home để cấu hình nhanh
(Nếu đang ở giao diện Advanced, nhấn Home để vào giao diện cấu hinh nhanh

H1

Chọn Mode Repeater
- LAN IP Address: Đặt IP cùng lớp mạng router chính (IP chưa sử dụng)
- Netwwork Name (SSID): Đặt tên cho mạng wireless (SSID) sẽ phát lại
- Key Value: Đặt password cho wireless – Ít nhất 8 ký tự
- Chọn Site Survey
- Chọn mạng Wi-Fi muốn Repeater
- Pre-shared Key: Điền password WIFI muốn Repeater

H2

Sau khi đã hoàn tất cài đặt những thông số, nhấn Save/Apply, APTEK sẽ reboot lại và hoàn tất việc cấu hình.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515