1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username : admin và Password: admin
2. Cấu hình Repeater
Mặc định khi đăng nhập, thiết bị sẽ chuyển vào giao diện Home để cấu hình nhanh
(Nếu đang ở giao diện Advanced, nhấn Home để vào giao diện cấu hinh nhanh


H1

Chọn Mode Repeater (WISP)
- Netwwork Name (SSID): Đặt tên cho mạng wireless (SSID) sẽ phát lại
- Key Value: Đặt password cho wireless – Ít nhất 8 ký tự
- Chọn Site Survey
- Chọn mạng WIFI muốn Repeater
- Pre-shared key: Điền password WIFI muốn Reppeater

H2

Sau khi đã hoàn tất cài đặt những thông số, nhấn Save/Apply, APTEK sẽ reboot lại và hoàn tất việc cấu hình.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515