Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username: admin và Password: admin
- Chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID

2. Cấu hình phát 2 tên Wi-Fi
Vào Wireless >> Wireless Basic Setting
- Chọn Multiple AP

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID
- AP1
  o Chọn Enable
  o SSID: Đặt tên SSID1
- AP2
  o Chọn Enable
  o SSID: Đặt tên SSID
- Nhấn Save /Apply

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID
3. Cấu hình Mật Khẩu
Vào Wireless >> Security Settings
- Selected SSID: Chọn SSID AP1
- Auth. And Encryption: Chọn chế độ mã hóa (WPA- Mixed )
- Pre-shared Key: Điền Password (ít nhất 8 kí tự)
- Nhấn Save/ Apply

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID

Thực hiện tương tự để tạo mật khẩu SSID2.
Sau khi cấu hình xong, Vào Administration >> Reboot Router >> nhấn reboot để hoàn tất cấu hình.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515