Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.

Trường hợp 1: APTEK Kết nối internet trược tiếp internet (PPPoE)

Trường hợp 2: APTEK là router phát wifi khác lớp mạng với routerc chính

 

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username: admin và Password: admin
- Chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID

2. Cấu hình phát 2 tên Wi-Fi
Vào Wireless >> Wireless Basic Setting
- Chọn Multiple AP

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID
- AP1
  o Chọn Enable
  o SSID: Đặt tên SSID1
- AP2
  o Chọn Enable
  o SSID: Đặt tên SSID
- Nhấn Save /Apply

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID
3. Cấu hình Mật Khẩu
Vào Wireless >> Security Settings
- Selected SSID: Chọn SSID AP1
- Auth. And Encryption: Chọn chế độ mã hóa (WPA- Mixed )
- Pre-shared Key: Điền Password (ít nhất 8 kí tự)
- Nhấn Save/ Apply

APTEK N302 Cấu hình tạo 2 SSID

Thực hiện tương tự để tạo mật khẩu SSID2.
Sau khi cấu hình xong, Vào Administration >> Reboot Router >> nhấn reboot để hoàn tất cấu hình.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515