Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng bridge mode

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1.
- Mặc định APTEK có Username: admin và Password: admin.
- chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình.

H1

2.Cấu hình DDNS
Vào Administration >>  DDNS.
- Chọn Enable.
- Service Provider: Điền nhà cung cấp DDNS.
- Domain Name: Điền tên miền đã đăng kí.
- Username/Email: Điền Account đăng kí tên miền.
- Password/ Auth. Key: Điền passwword của account đăng kí tên miền.
- Nhấn Save/ Apply.

H2

Vào Administration >> Reboot Router >> Reboot để hoàn tất cấu hình.
Sau khi thiết bị đã khởi động lại. Vào Administration >> DDNS >> Status để kiểm tra trạng thái cập nhật.

H3

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515