Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.

Trường hợp 1: APTEK Kết nối internet trược tiếp internet (PPPoE)

Trường hợp 2: APTEK là router phát wifi khác lớp mạng với routerc chính

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1.
- Mặc định APTEK có Username: admin và Password: admin.
- Chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình.

H1
2. Cấu hình đổi DNS
Vào WAN Setting
- DNS Type: Chọn Set DNS Manually.
- DNS1/ DNS2/ DNS3: Đặt DNS mong muốn (ví dụ: 8.8.8.8/ 8.8.4.4).
- Nhấn Save/ Apply.

H2
Sau khi cấu hình xong, vào Administration >> Reboot Router >> nhấn Reboot để hoàn tất cấu hình.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515