1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1.
- Mặc định APTEK có Username: admin và Password: admin.
- Chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình.

H1
2. Cấu hình đổi DNS
Vào WAN Setting
- DNS Type: Chọn Set DNS Manually.
- DNS1/ DNS2/ DNS3: Đặt DNS mong muốn (ví dụ: 8.8.8.8/ 8.8.4.4).
- Nhấn Save/ Apply.

H2
Sau khi cấu hình xong, vào Administration >> Reboot Router >> nhấn Reboot để hoàn tất cấu hình.
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515