Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.

Trường hợp 1: APTEK Kết nối internet trược tiếp internet (PPPoE)

Trường hợp 2: APTEK là router phát wifi khác lớp mạng với routerc chính

1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username : admin và Password: admin
- Chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình

APTEK N302 QoS Giới hạn băng thông

2. Cấu hình QoS
Vào QoS Settings
- Chọn Enable
- Bỏ chọn Automatic Uplink Speed
   o Manual Uplink Speed: Điền băng thông đường truyền
- Bỏ chọn Automatic Downlink Speed
  o Manual Downlink Speed: Điền băng thông đường truyền
- Address Type: Tùy chọn IP/ MAC tùy theo yêu cầu
  o IPv4: Điền IP/ dãy IP cần giới hạn
  o MAC: Điền MAC cần giới hạn
- QoS mode: Chọn Restricted Maximun Bandwidth
- Uplink Bandwith/ Downlink Bandwidth: Điền băng thông giới hạn
- Comment: Điền tên rule
- Nhấn Save/ Apply

APTEK N302 QoS Giới hạn băng thông

*** Nếu muốn giới hạn nhiều IP/ MAC hơn, lập lại thao tác trên và nhấn Save/ Apply.
Sau khi cấu hình xong, Vào Administration >> Reboot Router >> nhấn reboot để hoàn tất cấu hình
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515