Có 2 cách để nâng cấp firmware cho router, một là dùng tiện ích Firmware Upgrade Utility và hai là thông qua FTP từ xa.

Xin lưu ý là nâng cấp fireware phải thông qua cáp, kết nối wireless (không dây) không làm được.

Dùng Windows:

1. Tải firmware và công cụ Router bạn cần thông qua trang Downloads. Những tập tin firmware có hai loại : "vxxxxxxx.all" và"vxxxxxxx.rst". Cả hai loại đều nâng cấp được cho router.

Với tập tin "vxxxxxxx.all", những thiết lập cho router của bạn sẽ giữ lại sau khi đã nâng cấp.

Với tập tin "vxxxxxxx.rst", router của bạn sẽ trở về giá trị mặc định sau khi đã nâng cấp.

Thông thường, đề nghị nâng cấp bằng tập tin "vxxxxxxx.rst" để giảm bớt tất cả những rủi ro tiềm tàng trong quá trình nâng cấp. Vui lòng sao lưu cấu hình trước khi tiến hành nâng cấp với tập tin "vxxxxxxx.rst".

2. Theo từng bước sau : vào Start / Programs / Router Tools / Firmware Upgrade Utility, và sau đó click nút phía trên bên phải để chọn địa chỉ router. Xin xem hình dưới và tiếp tục sang bước ba.

3. Chọn router cần nâng cấp, sau đó click nút "OK".

4. Điền vào chính xác đường dẫn đến firmware bằng cách click vào nút bên phải dòng thứ hai rồi chọn. Thêm nữa, nhập vào mật mã nếu bạn có thiết lập mật mã cho router. Để trống nếu không có mật mã. Vui lòng click nút "Send" để bắt đầu tiến trình nâng cấp firmware.

5. Khi tiến trình nâng cấp firmware hoàn tất, click vào nút trong cửa sổ thông báo được hiện ra. Bây giờ tất cả chức năng mới của router được cập nhật.