Lưu ý: Đây là firmware do bên khác phát triển (nguồn mở), vì vậy chúng tôi không đảm bảo về độ ổn định cũng như những lỗi phát sinh và cũng không hỗ trợ gì thêm ngoài những hướng dẫn như bên dưới. Quyết định là của các bạn. Xin cám ơn

Trước tiên cấu hình profile Dial-in Lan-to-Lan trên DrayTek theo phần A hướng dẫn này: 

https://www.anphat.vn/lan-to-lan-site-to-site/drayos-huong-dan-vpn-pptp-lan-to-lan

Trên Padavan làm như sau:

  1. Mở trình duyệt web, đăng nhập router quản lí http://192.168.1.1 , username/ mật khẩu mặc định admin/admin
  2. Cấu hình internter / wifi / .... như bình thường
  3. Vào VPN-to-DrayTek (LAN-to-LAN)
  • Bật Enable VPN
  • Chọn PPTP
  • Điền IP WAN hoặc tên miền động của DrayTek
  • Điền username và password của account VPN
  • Điền lớp mạng đầu xa (lớp mạng LAN trên DrayTek)
  • Nhấn Apply > reboot