Lưu ý: Đây là firmware do bên khác phát triển (nguồn mở), vì vậy chúng tôi không đảm bảo về độ ổn định cũng như những lỗi phát sinh và cũng không hỗ trợ gì thêm ngoài những hướng dẫn như bên dưới. Quyết định là của các bạn. Xin cám ơn

 1. Mở trình duyệt web, đăng nhập router quản lí http://192.168.1.1 , username/ mật khẩu mặc định admin/admin
 2. Cấu hình Phát Wi-Fi 2.4GHz

Vào Advanced Settings >> Wireless 2.4GHz

 • SSID Name: đặt tên Wifi
 • Password: điền mật khẩu wif
 • Wireless Channel: chọn chanel phát. Chọn Autoselect nếu để thiết bị tự động chọn
 • Nhấn Apply

 1. Cấu hình phát Wi-Fi 5GHz

Vào Advanced Settings >> Wireless 5GHz. Thực hiện tương tự Wireless 2.4GHz

 1. Đổi lớp mạng LAN nội bộ

Vào Advanced Settings >> LAN

 • IP Address: điền IP lớp mạng cần đổi (ví dụ 192.168.111.1)
 • Subnet mask: điền subnet mask lớp mạng (ví dụ /24)
 • Nhấn Apply

 • Nhấn OK để xác nhận

 • Nhấn OK để reboot thiết bị
 • Đăng nhập lại thiết bị với IP vừa đổi
 1. Nối thiết bị vào hệ thống

Nối dây mạng từ router chính/ switch vào cổng WAN thiết bị. Như vậy hệ thống đã có thể sử dụng bình thường

 1. Đặt IP tĩnh WAN (nếu cần)

Advanced Settings >> WAN

 • WAN connection Type: chọn Static IP
 • IP Addess: điền IP WAN muốn đặt (IP chưa sử dụng, và thuộc lớp mạng router chính, ví dụ 192.168.1.254
 • Subnet mask: điền subnet mask lớp mạng router chính (ví dụ 24)
 • Gateway: điền IP router chính (ví dụ 192.168.1.1)
 • Nhấn Apply