Lưu ý: Đây là firmware do bên khác phát triển (nguồn mở), vì vậy chúng tôi không đảm bảo về độ ổn định cũng như những lỗi phát sinh và cũng không hỗ trợ gì thêm ngoài những hướng dẫn như bên dưới. Quyết định là của các bạn. Xin cám ơn

 1. Mở trình duyệt web, đăng nhập router quản lí http://192.168.1.1 , username/ mật khẩu mặc định admin/admin
 2. Cấu hình Internet

Vào Advanced Setting >> WAN

 • WAN Connection Type: chọn PPPoE
 • PPPoE Username/ PPPoE Password: điền thông tin username/password đường truyền internet
 • MTU: điền 1480
 • Nhấn Apply

Lưu Ý.Giả sử đường truyền internet có VLAN, cần cấu hình thêm VLAN Internet.

 • VLAN tagged: chọn on
 • VLAN Internet: điền VLAN internet nhà mạng cung cấp (ví dụ 2688)

 1. Cấu hình Phát Wi-Fi 2.4GHz

Vào Advanced Settings >> Wireless 2.4GHz

 • SSID Name: đặt tên Wifi
 • Password: điền mật khẩu wif
 • Wireless Channel: chọn chanel phát. Chọn Autoselect để thiết bị tự động chọn
 • Nhấn Apply

 1. Cấu hình phát Wi-Fi 5GHz

Vào Advanced Settings >> Wireless 5GHz. Thực hiện tương tự Wireless 2.4GHz

 1. Đổi lớp mạng LAN nội bộ (nếu cần )

Vào Advanced Settings >> LAN

 • IP Address: điền IP lớp mạng cần đổi (ví dụ 192.168.111.1)
 • Subnet mask: điền subnet mask lớp mạng (ví dụ /24)
 • Nhấn Apply

 • Nhấn OK để xác nhận

 • Nhấn OK để reboot thiết bị
 • Đăng nhập lại thiết bị với IP vừa đổi