Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET và MegaWAN, MetroNET - Nat Mode

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

Giả sử ta có các thông tin sau:VLAN internet: 2650VLAN MegaWAN: 1120Username: DrayTek/megavnn1 Đường mạng cho MegaWAN: 192.160.51.112/29 Mạng của chi nhánh đầu xa (Hoặc Server): 10.35.51.0/24

B1: Cấu hình Internet cho Vigora: Điền username và mật khẩu cho đường truyềnVào mục wan => internet access => Access mode của WAN1 chọn PPPoE. Chọn Enable và khai báo user name và mật khẩu của đường truyền cáp quang.

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

b. Khai báo VLAN Internet và VLAN MegaWAN:Vào mục WAN => MultiVLAN và khai báo VLAN cho Internet ở channel 1. Vlan cho MegaWAN ở channel 8 như hình sau:

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

Qua tab Bridge để Bridge VLAN MegaWAN qua Port LAN 4

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

B2.Cấu hình WAN2 cho MegaWAN: Vào Wan => Internet  Access => Access Mode của WAN2 chọn Static or Dynamic IP => Click Details Page

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

Chọn Enable và điền IP, Subnet Mask và Default Gateway cho MegaWAN theo đường mạng đã cho.

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

Giải thích đơn giản như sau: + Từ Đường mạng cho MegaWAN: 192.160.51.112/29 suy ra ip kế 192.160.51.113 sẽ dùng làm Default Gateway => ip kế nữa 192.160.51.114 sẽ dùng cho WAN2+ Subnet Mask /29 tương đương 255.255.255.248Như vậy cứ lấy IP đường mạng + 1 ta được default gateway và +2 ta được IP của WAN2.Trường hợp khác vui lòng liên hệ lại với phòng Kỹ Thuật để biết rõ hơn.

B3.Cấu hình Loadbalance Policy để Internet và MegaWan đi đúng đường: Vào WAN => Loadbalance Policy chọn Index 1

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

Chọn EnableBinding WAN Interface: WAN2Dest IP Start: 10.35.51.1Dest IP End: 10.35.51.255Dest IP chính là IP của lớp mạng đầu xa. Ở đây ta điền ip đầu (1) và IP cuối (255) Ok để lưu.Vào WAN => Loadbalance Policy chọn enable Index 2 và OK, Như vậy Internet sẽ đi theo WAN1Mặc định Protocol Any, Wan : Wan1 cứ để nguyên. Như hình sau:

Hướng dẫn cấu hình và đấu nối kết hợp INTERNET

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641