Chúng ta có bài toán như sau:
Công ty muốn thiết lập cho nhân viên của họ không được sử dụng Internet trong quá trình làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng thời gian từ 7h đến 18h. Ngoài ra những khoảng thời gian khác đều cho phép truy cập Internet (xem biểu đồ bên dưới)

Thiết lập Time Schedule

Bước 1: Vào trang cấu hình của router, chọn mục System Maintenance >> Time and Date để thiết lập thời gian chuẩn. Nhấn nút Inquire Time để xác định thời gian hiện tại. Chọn User Internet Time Client và cấu hình các thông số theo hình vẽ.

System Maintenance

Bước 2: Vào Applications >> Schedule, chọn Index 1, cài đặt Start Time = 0, cài đặt Duration Time = 7. Sau đó trong phần Action chọn Force On, Weekdays chọn từ thứ 2 đến thứ 6.

Applications

Applications

Bước 3: Vào Applications >> Schedule, chọn Index 2, cài đặt Start Time = 18, Duration Time = 6. Sau đó trong phần Action chọn Force On, Weekdays chọn từ thứ 2 đến thứ 6.

Schedule

Bước 4: Vào Applications >> Schedule, chọn Index 3, cài đặt Start Time = 7, Duration Time = 11. Sau đó trong phần Action chọn Force Down, Weekdays chọn từ thứ 2 đến thứ 6.\

Applications

Bước 5: Vào trang cấu hình của router, mục Internet Access >> PPPoE / PPPoA, thiết lập Schedule từ index 1~3.

PPPoE / PPPoA

Như vậy là bài toán đã được giải quyết, bây giờ nhân viên không được phép truy cập Internet từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng thời gian từ 7h00 đến 18h00. Schedule là 1 tiện ích giúp người quản trị mạng thực hiện việc cho phép hoặc ngăn cấm các máy tính trong mạng theo 1 chu kỳ thời gian nhất định.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641