Trong tính năng này gồm 3 dạng dịch vụ như: IM/P2P Filter, URL Content Filter, Web Content Filter.
1.IM/P2P Filter:Tính năng dùng để khóa chương trình chat IMP2P, các Video StreamingBước 1: Vào CSM>>IM/P2P Filter Profile tạo tên profile.

 CSM (Content System Management)

Bước 2: Click vào IM Object để cấu hình Block các chương trình IM.

 CSM (Content System Management)

Bước 3: Click vào P2P Object để cấu hình Block các chương trình P2P.

 

 CSM (Content System Management)

Bước 4:  Click vào Misc Object để cấu hình Block các chương trình xem Video Streaming.

 CSM (Content System Management)

Bước 5:  Chọn tất cả các profile đã cấu hình ở trên.

 CSM (Content System Management)

2.URL Content Filter: Tính năng này dùng để khóa truy cập các trang web theo từ khóa.
   Bước 1: Tạo từ khóa mà chúng ta muốn khóa. Vào  Objects Setting >> Keywork Object. Ví dụ khóa trang web volam và facebook.

 CSM (Content System Management)

Bước 2: Vào CSM>>URL Content Filter Profile, tạo tên profile và chọn Keywork Object mà chúng ta đã tạo ở trên.

 CSM (Content System Management)

3.Web Content Filter: 
   Tính năng này dùng để khóa truy cập các trang web theo nội dung và chuyên đề. Vào CSM>>Web Content Filter Profile.

 CSM (Content System Management)

Cuối cùng vào Firewall>>General Setup>> Chọn các Profile IM/P2P, URL Content Filter, Web Content Filter mà chúng ta đã tạo ở trên.

 CSM (Content System Management)

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641