Hiện nay, Chatbot đã ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến từ các ứng dụng mạng xã hội đến các ứng dụng tin nhắn, rất nhiều kho dữ liệu sử dụng Chatbots để trả lời câu hỏi nhằm tăng độ tương tác để quảng cáo và cung cấp các phương thức đặt hàng.

Nắm bắt xu hướng hiện tại, Vigor Router cũng đã cho phép kết hợp ChatBot vào một số tính năng, chẳng hạn như gửi thông tin cảnh báo các hoạt động trong hệ thống bao gồ VPN down/up, WAN down/up, đang nhập giao diện quản lý WEB, …

1. Mở ứng Telegram

2.Tìm @BotFather

3. Tạo bot

Tại BotFather,

a. Gõ lệnh “/newbot”

b. Đặt tên bot (tên hợp lệ là tên không bị trùng và kết thúc bằng “_bot”).

 Nhận được thông báo tên bot hợp lệ ((tên hợp lệ là tên không bị trùng và kết thúc bằng “_bot”)

c. Điền tên bot lần nữa

d. Nhận được thông báo bot mới đã được tạo    

4. Lấy thông tin Token API sử dụng điền trên DrayTek

Tại thông báo Bot đã tạo thành công >> copy dãy Token để sử dụng

5. Khởi động Bot

Tại thông báo Bot mới đã tạo thành công >> nhấn vào link (như hình) mở Bot của bạn

- Nhấn Start hoặc gõ lệnh “/start” để khởi động Bot

 

6. Lấy Thông tin ID Telegram của bạn 

- tìm @Userinfobot

 

- Gõ lệnh “/Start” lấy thông tin ID