Cấu hình lưu syslog lên USB Disk

(Vigor2860 | 2912 | 2925)

USB disk dùng lấy log phải có format định dạng FAT32 và dung lượng trên 8GB.

Để lưu Syslog trên USB, ta thực các bước sau:

 1. Cấu hình lưu Syslog vào USB trên V2925

Vào System Maintenance >> Syslog/ Mail Alert, tại tab Syslog Access Setup

 • Chọn Enable

 • Syslog Save to

 • Check USB Disk

 • Enable Syslog Message, check thông tin Log cần lưu lại như: Firewall Log, VPN Log, WAN Log,…

 • KHÔNG CHỌN “USER ACCESS LOG”

 • Nhấn OK

01 image1

 1. Tạo user FTP truy cập Syslog từ xa

  1. Kiểm tra thông tin USB

Vào USB Application>> USB Device Status, kiểm tra thông tin USB

01 image2

  1. Tạo User cho phép truy cập FTP

Vào USB User Management, chọn Profile

 • FTP/ SMP User : Chọn Enable

 • User Name : Đặt tên User (ví dụ: anphat)

 • Password/ Confirm Password : Điền Passwword đăng nhập

 • Home Folder : chọn đường dẫn lưu file Syslog

 • Access Rule : Chọn quyền truy cập cho User

  • File : Chọn quyền truy cập file (ví dụ Read)

  • Directory : Chọn quyền truy cập (ví dụ List)

 • Nhấn OK

01 image3

  1. Cho phép truy cập FTP log từ xa

Vào System Maintenance >> Access Control, Internet Access Control

 • Chọn Allow Management From The Internet

 • Check FTP Server

 • Nhấn OK

01 image4

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641