Thực hiện

  1. Đăng nhập link : https://cloud.draytek.vn  với username/ password được cấp, điền mã Captcha >> nhấn Login
  2. Đổi Location network

Trong Daskboard Network của cloud, bạn sẽ thấy vị trí của các thiết bị, ví trí mặc định của thiết bị là Taiwan

Để đổi vị trí Location của các thiết bị, bạn vào SYSTEM MENU >>Network Management, chọn Network đã được tạo sẵn

Tại Tab Settings

  • Location                :Điền vị trí lắp đặt cụ thể của thiết bị
  • Nhấn Save

  • Hiện thông báo cấu hình của bạn có thể anh hưởng đến cấu hình ACS >> nhấn OK để đồng ý

  • Bạn có thể thiết lập bằng cách  xem bị chính xác của thiết bị tại Tab Map, điền vị trí cụ thể và nhấn Save

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial