Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

DINTEK F-Tool (6103-01006)
DINTEK F-Tool (6103-01006)
  • DINTEK F-Tool (6103-01006)
  • DINTEK F-Tool (6103-01006)

DINTEK F-Tool (6103-01006)

Dụng cụ nhấn cáp F-Tool

  • Nhấn cáp 1 lúc 4 đôi vào ổ cắm mạng dạng ngang

tháng

DINTEK F-Tool, dụng cụ nhấn cáp 1 lúc 4 đôi vào ổ cắm mạng dạng ngang

 

 

Thông số kỹ thuật

Giải pháp liên quan