ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ

1. Phần mềm AC Soft cho phép quản trị viên dễ dàng cấu hình nhiều thiết bị APTEK AC752P đồng thời, rất hữu ích khi triển khai AKTEK AC752P cho hệ thống Wi-Fi nhà hàng, khách sạn.