Ở đây có một vài gợi ý có thể có ích cho bạn.

    1. Xin chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt máy chủ DHCP của router.

    2. Xin lưu ý trong một số loại có tính năng VPN, nếu bạn mở dịch vụ VPN, router sẽ lấy một vài IP từ máy khách kết nối VPN.

Trong hoàn cảnh đó bạn có thiết lập mạng rất nhỏ cho mạng LAN của bạn, 

 

dịch vụ VPN sẵn sàng dùng hầu hết địa chỉ IP DHCP.

 

và điều đó có thể gây ra lỗi trong việc nhận địa chỉ IP DHCP. Vì thế, vui lòng cố gắng triển khai một mạng lớn hơn hay tạo 'Start IP Address' tương xứng.. 

Một vài gợi ý nữa cho máy khách không dây DHCP.

    1. Xin vui lòng kiểm tra liệu bạn đã cho phép điều khiển truy cập, xin đảm bảo rằng card không dây của bạn được nằm trong danh sách địa chỉ MAC.

 

    2. Nếu bạn sử dụng mã hóa WEP, xin kiểm tra lại thiết lập khóa trong AP và máy khách phải giống nhau.

 

 


    3. Cố gắng thay đổi SSID, bởi vì có lẽ bạn kết nối mạng WLAN kế bên nhà có cùng SSID giống bạn.