Trong LAN-to-LAN Profile Setup > 4.TCP/IP Network Settings, chúng ta có thể thấy chức năng : "Change default route to this VPN tunnel"

Chức năng này chỉ sử dụng cho phía VPN Dial Out. Nếu bạn bật chức năng này, sau khi kết nối VPN đã thiết lập thành công, router sẽ dùng gateway của VPN server ở xa để truy cập Internet. Mặt khác, tất cả lưu thông ra ngoài sẽ đi qua kênh VPN và ra đến Internet thông qua gateway của VPN Server ở xa.

Có vài hạn chế khi sử dụng chức năng này.
Nếu kết nối VPN với chức năng này bật được thiết lập thành công, khi đó bạn không thể xây dựng bất kỳ kênh VPN nào khác đến phía VPN Dial Out. Và bạn không thể quản trị cấu hình web của Router Vigor ở phía Dial Out từ Internet ngay cả bạn cho phép tùy chọn 'Allow management from the Internet'.

Đây là giải pháp cho vấn đề trên Here is a solution to solve the problem above.
Trong  mục System Management > Management Setup 
Nhập IP WAN của người dùng quản trị từ xa trong Access List:

 

Sau khi kết nối VPN được thiết lập, router sẽ thêm vào một static route để mà lưu thông được gửi đến 218.242.130.18 sẽ không thông qua kênh VPN mà đi trực tiếp qua giao tiếp WAN của router.