Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Số lượng hỗ trợ client VPN tùy thuộc vào loại Router Vigor.

  • 2 kênh (chỉ quay số ra) được hỗ trợ đồng thời trong dòng Vigor 2500 (Vigor 2500/We) và Vigor 2600Ge.
  • 8 kênh hỗ trợ đồng thời trong dòng Vigor2200 seriesVigor 2600 series( Vigor 2600/W/X/We )
  • 16 kênh hỗ trợ đồng thời trong Vigor 2300, Vigor 2200Eplus , dòng Vigor 2600G (Vigor2600G/Gi/plus/i) và dòng Vigor 2600V (Vigor2600V/VG/VGi/Vi). 
  • 32 kênh hỗ trợ đồng thời trong dòng Vigor 2900 (Vigor2900/G/Gi/i) và dòng Vigor 2900V (Vigor2900V/VG/VGi/Vi).
  • 128 kênh được hỗ trợ đồng thời trong dòng sản phẩm Vigor3300.
  • 200 kênh được hỗ trợ đồng thời trong dòng sản phẩm Vigor3300V.