Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể ping được IP LAN của gateway VPN ở xa.

2. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể ping được địa chỉ IP của máy tính ở xa.

3. Vui lòng đảm bảo rằng gateway mặc định của máy tính được thiết lập giống như IP LAN của gateway VPN.

4. Vui lòng "tìm kiếm" máy tính ở xa thông qua IP hay tên máy của nó.

5. Vui lòng kiểm tra liệu các máy tính ở xa có cho phép truy cập lẫn nhau hay không.

6.Vui lòng telnet vào Vigor và gõ lệnh [mngt defenseworm ?] để kiểm tra chắc rằng giá trị là off.

14 1