Vui lòng chọn mục "Allow management from the Internet" và thiết lập IP mạng ở xa (được dùng trong VPN) trong chỗ List IP như hình minh họa bên dưới.

15 1b