SSL Proxy

Thuận lợi:

  • Có thể sử dụng mà không cần phải cài đặt công cụ hoặc phần mềm nào khác. Bất kì ai, thậm chí ngay cả với tài khoản Guest của window cũng có thể sử dụng SSL Proxy nếu như bạn đang chạy trình duyệt web.
  • Hỗ trợ multi-platform, sử dụng được trên các hệ điều hành được ưa chuộng như Windows, Mac OS và Linux.

Hạn chế:

  • SSL Proxy chỉ có thể thích nghi với những dịch vụ Proxy được xây dựng sẵn như là HTTP Proxy, Samba Proxy, VPN/RDP Proxy. Những ứng dụng thông thường khác không được tích hợp sẵn trên Router ví dụ như hệ thống ERP được phát triển bởi một công ty nào đó sẽ không được hỗ trợ.
  • SSL Proxy không phải lúc nào cũng hoàn hảo, ví dụ về HTTP Proxy, với một vài trang web có kiến trúc Javascrip và CSS phức tạp thì có lẽ sẽ không được trình bày một cách hoàn mỹ, do sự hạn chế của việc phân tích cú pháp.
  • Giao tiếp thông tin chỉ với một chiều. Với SSL proxy, các teleworker ra bên ngoài có thể truy cập vào các tài nguyên của mạng LAN, trong khi người sử dụng mạng LAN không thể truy cập dich vụ bên trong máy tính của teleworker(VPN client)

SSL Tunnel:

Thuận lợi:

  • Có đầy đủ về mặt chức năng .Cũng giống như các kênh PPTP VPN, VPN client sẽ có một card mạng ảo và một IP được cấp từ phía VPN Server. do đó, bất cứ điều gì có thể thực hiện được thông qua kênh PPTP VPN cũng thực hiện được thông qua kênh SSL.
  • Sự giao tiếp thông tin theo hai chiều. khi kênh SSL được thiết lập,những máy tính mạng LAN cũng có thể truy cập vào máy tính của teleworker(VPN client, may tinh client ket noi SSL VPN).

Hạn chế: 

  • Bổ sung những cơ chế ủy quyền cần thiết. Nó đòi hỏi một tài khoản Administrator của Windows để cài đặt giao diện ảo.
  • Hiện tại chỉ sử dụng cho HĐH Windows, chúng tôi chỉ phát triển duy nhất các drivers ảo trên nền Windows, kênh SSL chỉ có thể thực hiện được trên nền Windows, mặc dầu nó có thể chạy được trên những trình duyệt web khác nhau.