Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Pre-Shared Key(PSK) là phương thức sử dụng cho việc xác thực kênh IPSec. Nếu Pre-Shared Key(PSK) được sử dụng trong IKE để xác thực, những người tham gia trên cả hai bên phải cấu hình với cùng Pre-Shared Key trong tính năng nâng cao.