Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Preshared Key là phương thức sử dụng cho việc xác thực kênh IPSec. Nếu preshared key được sử dụng trong IKE để xác thực, những người tham gia trên cả hai bên phải cấu hình với cùng preshared key trong tính năng nâng cao.