Smart VPN Dial-up Connection Management là một công cụ được cung cấp từ Draytek sẽ giúp bạn tạo kết nối VPN với Router Vigor được dễ dàng hơn. Nó rất đơn giản để thiết lập Dial-up NetworksIPSec Security Policy với một giao diện người dùng dễ dàng sử dụng, nhất là L2TP over IPSec.