Không, bạn không cần thiết phải tốn tiền nữa để mua VPN client cho việc kết nối đến Router Vigor, bởi vì chúng tôi hỗ trợ PPTP, L2TP, và L2TP over IPSec những giao thức này đã có sẵn trong hầu hết hệ điều hành của Microsoft.

Trong Win98/ME, bạn có thể sử dụng "Dial-up Networking" để tạo kênh PPTP đến Router Vigor.

Trong Win2000/XP, vui lòng sử dụng "Network and Dial-up connections" hoặc công cụ VPN "Smart VPN dial-up Connection Management" để giúp bạn tạo kênh PPTP, L2TP, và L2TP over IPSec với những Router Vigor.