Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Không, 128-bits WEP sẽ không giap tiếp được với 64-bits WEP. Mặc dù 128-bits WEP cũng sử dụng 24-bits Initialization Vector, tuy nhiên nó sử dụng đến 104-bits để làm khóa.

Người dùng cần sử dụng cấp độ mã hóa như nhau để mà tạo kết nối.