Tiêu chuẩn 802.11 hỗ trợ hai kiến trúc liên kết mạng. Ad Hoc và Infrastructure. Một liên kiến trúc liên kết mạng Ad Hoc bao gồm ít nhất hai điểm di động mà không cần sử dụng điểm truy cập (Access Point).

Điều này thường được ưa chuộng như mạng Peer-to-Peer bởi vì nó xây dựng một cách nhanh chóng mà không cần phải có nhiều kế hoạch từ trước. Chế độ Ad Hoc LANs thường ít tốn chi phí bởi vì chúng không cần đòi hỏi một máy tính chuyên dụng để lưu trữ ứng dụng và dữ liệu. Tuy nhiên, chúng lại không hoạt động tốt cho những mạng lớn.