Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

40-bits WEP, 64-bits WEP là cấp độ mã hóa như nhau và có thể thay thế cho nhau. Cấp độ mã hóa WEP thấp hơn sử dụng 40-bits (10 Hex character) như là khóa bảo mật (thiết lập bởi người dùng), và 24-bits "Initialization Vector" (người dùng không điều khiển được) (40+24=64). Một vài nhà sản xuất cho rằng cấp độ WEP 40-bits khác với 64-bits.