Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Tiêu chuẩn IEEE chỉ định rõ tần số sóng vô tuyến hoạt động ở 2.4 GHz với tốc độ dữ liệu 1 Mbps và 2 Mbps. Lúc đầu 802.11 định rõ hai dạng truyền dẫn, tần số biến đổi (802.11 FHSS) và dãy trực tiếp (802.11 DSSS).