Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

IEEE 802.11b là một sự mở rộng tốc độ từ chuẩn ban đầu 802.11 DSSS, cung cấp sự hoạt động trong băng thông 2.4 GHz với tốc độ lên đến 11Mbps.