Nhân tố gây nhiễu :
1. Chướng ngại vật : tường, trần nhà, đồ đạc nội thất.
2. Vật liệu xây dựng : cửa hay tấm chắn bằng kim loại.
3. Các thiết bị điện : lò "vi ba", màn hình , động cơ điện, điện thoại 2.4 GHz , thiết bị Bluetooth.

Giải pháp :
1. Giảm thiểu tối đa số lượng tường và trần.
2. Đặt anten tại vị trí thu phát tốt nhất.
3. Để những sản phẩm WLAN tránh xa những thiết bị điện khác.
4. Thêm hơn nữa những router không dây khi cần thiết.