Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Có, những sản phẩm không dây của Draytek tương thích chuẩn WIFI vì thế nó có thể họat động cùng với những sản phẩm tương thích chuẩn WIFI khác.