Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Có, những sản phẩm không dây của Draytek tương thích chuẩn WIFI vì thế nó có thể họat động cùng với những sản phẩm tương thích chuẩn WIFI khác.