Bạn có thể kết nối AP khác đến Vigor hoặc thay đổi anten mạnh hơn.

Tiếc rằng, từ trước đến nay router không dây Vigor không hỗ trợ WDS (wireless distribution system) , bạn không thể thiết lập kết nối không dây giữa vigor và AP khác.

Do đó, nếu AP có một giao tiếp RJ45, bạn sẽ cắm nó vào trong cổng ethernet LAN của Vigor.