Chắc rồi, bạn có thể thay thế cái khác, tuy nhiên chúng tôi vẫn đề nghị bạn thay đổi cả hai cái thì nó có thể cung cấp chạy không dây tốt hơn. Và nên hiểu thêm nữa rằng việc thay đổi anten có thể phủ sóng rộng hơn. Nhưng nếu có quá nhiều vật cản, nguyên nhân gây ra tín hiệu yếu, anten chỉ có thể giúp thêm được chút ít thôi.
Về tính tương thích, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các router có thể tương thích tốt với anten của các nhà cung cấp khác. Nếu các anten thuộc dạng tương thích WiFi thì bạn có thể sử dụng cho router. Bên cạnh đó loại kết nối của anten Vigor là Reverse SMA Male.