Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

WEP là viết tắt của Wired Equivalent Privacy. Cơ chế bảo mật được định nghĩa bên trong tiêu chuẩn 802.11 được thiết kế để tạo sự liên kết toàn vẹn của không dây tương đương với như có dây.