Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

WEP là viết tắt của Wired Equivalent Privacy. Cơ chế bảo mật được định nghĩa bên trong tiêu chuẩn 802.11 được thiết kế để tạo sự liên kết toàn vẹn của không dây tương đương với như có dây.