Vigor3900 hỗ trợ cân bằng tải 5 đường Internet, băng thông 700Mbps, hỗ trợ định tuyến các dịch vụ theo từng WAN. Hệ thống quản lý tập trung VigorACS SI giúp đơn giản hóa việc quản trị và cấu hình các thiết bị đặt tại nhiều điểm.

draytek vigor3900

Draytek Vigor3900

Theo giới thiệu, Draytek Vigor3900 hỗ trợ cân bằng tải 5 đường Internet, định tuyến các dịch vụ theo từng WAN, cho phép thiết lập 50 VLAN và 50 Subnet. Thiết bị hỗ trợ 500 kết nối VPN đồng thời dành cho các kết nối Host-to-LAN và LAN-to-LAN. Băng thông tối đa dành cho kết nối VPN là 500 Mpbs, và đặc biệt Vigor3900 sử dụng phần cứng dành riêng cho việc xử lý kết nối VPN.

Cùng với phần cứng, phần mềm hệ thống quản lý tập trung VigorACS SI giúp đơn giản hóa việc quản trị các thiết bị mạng Draytek đặt tại nhiều điểm như thiết lập kết nối VPN, dịch vụ VoIP, thực hiện nâng cấp firmware, sao lưu, phục hồi cấu hình… VigorACS SI có khả năng thông báo cho người quản trị các tình huống bất thường của thiết bị giúp kịp thời xử lý.

Draytek và công ty An Phát cũng giới thiệu nhiều giải pháp hữu ích dựa trên các thiết bị mạng của Draytek như giải pháp VOIP kết nối nhiều chi nhánh, thiết lập mạng riêng ảo VPN bảo mật an toàn dữ liệu cho nhiều điểm kết nối, cân bằng tải nhiều đường truyền Internet, quản lý tập trung các thiết bị mạng…

su dung2