Từ ngày 26 đến 28/7/2018, tại SECC, Taiwan Expo 2018 giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới. Tại triển lãm lần này, DrayTek cũng mang đến nhiều sản phẩm và các trải nghiệm kỹ thuật mới.

Taiwan Expo 2018 tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)

  • Địa chỉ: 799 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 9:00 - 17:00 từ ngày 26/7 đến 28/7/2018

Một số hình ảnh gian hàng DrayTek tại Taiwan Expo 2018