​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Mô hình

 

Địa chỉ IP

Thông tin đường truyền

WAN

IP              : 172.17.17.100

Subnet     : 255.255.255.0

Gateway  : 172.17.17.1

LAN

Subnet: 192.168.100.1/24

 

Tóm tắt hướng dẫn

1 – Cấu hình WAN mode Static với IP được cấp

2 - Cấu hình mạng Lan (Sử dụng Subnet LAN2 có hỗ trợ Routing)

3 - Troubleshoot

 

Bước 1: Cấu hình WAN

 Vào WAN >> Internet Access

    + Access Mode của WAN 1: chọn Static or Dynamic IP

    + Nhấn Details Page

 

    + Static or Dynamic IP: chọn Enable

    + Chọn Specify an IP address

   + Điền các thông số IP của WAN 1 được cấp

    + DNS Server IP Addres: điền IP DNS server

    + Nhấn OK

 

Bước 2: Cấu hình LAN

 • Vào LAN >> VLAN Configuration
  VLAN 0: Chọn P1,2,3,4
  VLAN 0Subnet chọn LAN2 (Chúng ta sử dụng LAN2 do nó có hỗ trợ mode ROUTING)
  + Nhấn OK

 

 • Sẽ thấy thông báo Reboot SystemKHÔNG NHẤN OK mà chọn lại General Setup
 • Chọn Details Page của LAN 2

 

 • Network Configuration: chọn Enable
 • Chọn For Routing Usage
 • Điền IP Address & Subnet Mask
 • Cấu hình DHCP Server cấp IP động cho LAN internet (Từ 10 ~ 100 == > IP Pool Counts là 90)
 • Nhấn OK >> Nhấn OK lần nữa để Reboot

Sau khi thiết bị hoàn thành reboot, đăng nhập lại Vigor bằng địa chỉ IP vừa đổi : http://192.168.100.1

Bước 3- Troubleshoot

Trong trường hợp đã cấu hình hoàn hoàn tất nhưng vẫn không thể truy server,

Bạn có thể kiểm tra nhà mạng đã route cho bạn chưa bằng cách tạo rule policy quy định  dịch vụ chạy mode  NAT. nếu sử dụng mode NAT mà có thể truy cập server tức là nhà mạng chưa route cho lớp mạng LAN của bạn, cần liên hệ nhà mạng để họ routing cho lớp mạng của bạn. Cách tạo rule như sau:

 Vào Routing >> Load-Balance/Route Policy: chọn Advance Mode

    + Nhấn OK

 

 •  Chọn Index 1
 •  Chọn Enable
 •  Comment: đặt tên rule
 •  Packet Forwarding to WAN via : Chọn “Force NAT”
 •  Nhấn OK

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial