TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG (NAT Mode)

Trường hợp sử dụng 2 Vlan trên 01 đường truyền

Tình huống:

- Nhằm nâng cao tính bảo mật và thuận tiện trong làm việc trong môi trường internet. Đơn vị triển khai kết hợp kênh TSLCD (L3VPN) và internet

- Đơn vị đã có sẳn đường internet, bây giờ triển khai thêm một S-Vlan cho đường TSLCD (L3VPN)

- Các máy tính trong mạng LAN chỉ sử dụng 1 card mạng duy nhất nhưng vừa có thể sử dụng Internet vừa có thể lấy dữ liệu lẫn nhau giữa các nơi; Có thể linh động phân quyền truy xuất dử liệu dựa trên IP / MAC

- Với NAT mode, chỉ các máy tính Chi nhánh truy cập được Server ở Tổng CTY. Chiều ngược lại không được

 Địa chỉ IP

 Vlan ID

 Thông tin đường truyền

 Ghi chú

 Internet

 (Mạng ngoài)

 2841

 User          : draytek

 Password : megavnn1

 PPPoE

 TSLCD

 (Mạng trong)

 2911

 IP              : 172.17.17.100

 Subnet     : 255.255.255.0

 Gateway  : 172.17.17.1

 - L3VPN (Routing)

 - Trường hợp sử dụng L2VPN (Bridge). Vui lòng xem hướng dẫn khác

 Server Nội Bộ

 

 10.10.10.0/24

 Lớp mạng đầu xa, Server Farm,…

 LAN

 

 IP động

 192.168.100.10 ~   192.168.100.100

 Được DHCP server cấp IP

Tóm tắt hướng dẫn

1 - Cấu hình mạng Internet (Sub interface vlan 2841 / PPPoE)

2 - Cấu hình kênh TSLCD (Sub interface vlan 2911 / NAT / Static IP)

3 - Cấu hình Policy Route để định tuyến

Bước 1: Cấu hình mạng internet (PPPoE)

  1. Cấu hình vlan cho sub interface internet:

    + Vào WAN >> General Setup

    + Nhấn vào WAN1

   

    + Enable    : Yes

    + Vlan tag insertion    : Enable

    + Tag value    : điền thông tin vlan internet của ISP cung cấp (Ví dụ 2841)

    + Nhấn OK

  1. Cấu hình internet:

    + Vào WAN >> Internet Access

    + Access Mode của WAN 1: chọn PPPoE

    + Nhấn Details Page

    + PPPoE Client mode: chọn Enable

    + Nhập user và password của đường truyền

    + Nhấn OK

Bước 2: Cấu hình mạng TSLCD (Static IP)

    + Vào WAN >> Multi-VLAN

    + Nhấn vào số “5” (WAN 5)

+ Multi-VLAN channel 5    :  Enable

+ Wan type    : Ethernet (WAN1)

+ Vlan tag    : điền thông tin Vlan metronet của ISP cung cấp (Ví dụ 2911)

+ Tích chọn Open Wan interface for this channel

+ WAN Application    : IPTV

+ Wan setup    : Static or Dynamic IP

+ Tích chọn Specify an ip address

+ Điền thông tin ip/subnet/gateway của ISP cung cấp

+ Nhấn OK

Bước 3: Đổi lớp mạng router

Đổi lớp mạng router thành 192.168.100.1/24, 

thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/internet-iptv-wan-lan-nat-port-co-ban/doi-dia-chi-ip-cho-lop-mang-lan 

Bước 4: Cấu định tuyến

Chúng ta sẽ tạo 2 profile:

+ Profile 1: Định tuyến cho kênh thuê riêng

+ Profile 2: Định tuyến internet

Profile 1:

-  Vào Load-Balance/Route Policy: chọn Advance Mode

-  Nhấn OK

- Vào Load-Balance/Route Policy:

- Chọn Index 1 >> Chọn Enable: Cấu hình như bên dưới. Rule này sẽ định tuyến cho các máy tính truy cập Server nội bộ

Profile 2:

- Vào Load-Balance/Route Policy:

- Chọn Index 2 >> Chọn Enable: Cấu hình như bên dưới. Rule này sẽ định tuyến cho các máy tính truy cập internet

LƯU Ý:

- Load-Balance/Route Policy xét ưu tiên từ trên xuống, khi 1 rule (Index) thỏa mãn thì thực thi (chạy) ngay mà không xét tiếp các rule (index) bên dưới nữa

- Thứ tự ưu tiên định tuyến trên Vigor trong trường hợp này như sao: Firewall Rules > Inter-LAN Routing > Load-Balance/Route Policy > Static Route

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

  • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
  • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
  • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
  • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641