​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Tình huống:

- Nhằm nâng cao tính bảo mật và thuận tiện trong làm việc trong môi trường internet. Đơn vị triển khai kết hợp kênh TSLCD (L2VPN) và internet

- Các máy tính trong mạng LAN chỉ sử dụng 1 card mạng duy nhất nhưng vừa có thể sử dụng Internet vừa có thể lấy dữ liệu lẫn nhau giữa các nơi; Có thể linh động phân quyền truy xuất dử liệu dựa trên IP / MAC

 

VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG

WAN1

Internet (PPPoE)

User          : draytek

Password : megavnn1

 

Internet (PPPoE)

User         : anphat

Password: megavnn1

 

LAN1

192.168.100.1/24

192.168.200.1/24

LAN2

MetroNET

IP              : 172.17.17.100

Subnet     : 255.255.255.0

Gateway  : 172.17.17.1

MetroNET

IP              : 172.17.17.200

Subnet     : 255.255.255.0

Gateway  : 172.17.17.1

 

 

Tóm tắt hướng dẫn

1 - Cấu hình mạng Internet cho WAN1

2- Cấu hình mạng Lan kết nối kênh thuê riêng

3- Cấu hình định tuyến lớp mạng giữa văn phòng và chi nhánh

A. Trên Router Văn Phòng 

Bước 1: Cấu hình mạng internet (PPPoE)

    + Vào WAN >> Internet Access

    + Access Mode của WAN 1: chọn PPPoE

    + Nhấn Details Page

 

    + PPPoE Client mode: chọn Enable

    + Nhập user và password của đường truyền

    + Nhấn OK

 

Bước 2: Cấu hình LAN

2.1 Cấu hình chia VLAN

- Vào LAN >> VLAN Configuration

VLAN 0: Chọn P1,2,3

VLAN 0Subnet chọn LAN1

VLAN 1: Chọn P4

VLAN 0Subnet chọn LAN2 (Port 4 kết nối đường lease line)

+ Nhấn OK

- Sẽ thấy thông báo Reboot System NHẤN OK khởi động lại thiết bị

2.2 Cấu hình lớp LAN1

- Đăng nhập lại thiết bị>> vào LAN>> General Setup, LAN1 chọn Details Page

 

Network Configuration: chọn Enable

- Điền IP Address & Subnet Mask (192.168.100.1/24)

Cấu hình DHCP Server cấp IP động cho LAN internet (Từ 10 ~ 100 == > IP Pool Counts là 90)

- Nhấn OK >> Nhấn OK lần nữa để Reboot

 

2.3 Cấu hình lớp LAN2

- Đăng nhập lại thiết bị>> vào LAN>> General Setup, LAN1 chọn Details Page

 

Network Configuration: chọn Enable

- Điền IP Address & Subnet Mask điền IP/ lớp mạng đấu nối kênh thuê riêng (172.17.17.100/24)

- DHCP Server Configuration: chọn Disable

- Nhấn OK >> Nhấn OK lần nữa để Reboot

 

Bước 3: cấu hình routing giữa các chi nhánh

3.1 Cấu hình InterLAN- Routing giữa lớp mạng nội bộ và lớp mạng lease line

Vào LAN>> General Setup, tại bảng Inter-LAN routing, check vào ô giao giữa cột LAN1 và dòng LAN2, nhấn OK

 

3.2 Cấu hình routing cho các lớp mạng của từng chi nhánh

Vào Routing>> Static route, chọn Index1

  • Check Enable
  • Destination IP: Điền lớp mạng chi nhánh
  • Subnet Mask: điền subnet mask lớp mạng chi nhánh
  • Gateway IP address: điền IP lan dấu nối lease line của lớp chi nhánh
  • Network Internet: chọn LAN2
  • Nhấn OK

 

B. Trên router chi nhánh

  • Thực hiện tương tự router văn phòng với các thông số được quy định.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial