Bắt đầu từ firmware 1.4.0 trở đi DrayTEK tích hợp tính năng quản lý AP controller, cho phép cấu hình đồng bộ nhiều VigorAP cùng lúc trên VigorAP 903 |912C| 1000C. Với tính năng này giúp việc thiết lập, xây dựng hệ thống mạng wifi trở nên dễ dàng mà không cần phụ thuộc vào router (tính năng AP Management) hay phải cài đặt phần mềm quản lí riêng biệt (Vigorconnect). Thêm vào đó, Do đặc tính kết nối và quản lý đều thực hiện qua hệ thống mạng dây nên băng thông và tính ổn định được đảm bảo tốt nhất.

Với tính năng này, ta sẽ chọn một VigorAP là Root, thực hiện cấu hình chính và chịu trách nhiệm, quản lý, đồng bộ cấu hình đến các VigorAP client. Vigor AP 903|912C|1000C có thể quản lý tối đa 20 AP.

 1. Trên VigorAP Client

Thực hiện trên từng VigorAP

 1. Reset Default thiết bị
 2. Vào System Maintenance >> TR-069
 • Tại  CPE Settings, Check Enable CPE
 • Nhấn OK

 1. Trên VigorAP Root

1. Vào System Maintenance >> TR-069

 • Tại  CPE Settings, Check Enable CPE
 • Nhấn OK

2. Cấu hình Wireless

Vào Wireless LAN (2.4GHz)>> General Setup

 • Chọn Enable Wireless LAN
 • Mode: chọn Mix(11b + 11g + 11n)
 • Channel: Chọn AutoSelect
 • Điền Tên mạng WIFI vào ô SSID (index 1 – như hình)
 • Chọn OK để lưu cấu hình

Đặt mật khẩu cho wireless (password)

 • Vào mục Wireless LAN (2.4GHz) >>> General Setup: Chọn tab SSID 1 (SSID cần đặt password)
 • Mode: chọn WPA3/WPA2 Personsal
 • WPA Algorithms: chọn AES
 • Điền mật khẩu vào ô Pass Phrase (ít nhất 8 ký tự)
 • Chọn OK để lưu cấu hình

Thực hiện tương tự cho sóng Wireless LAN (5GHz)

3. Vào Central AP Management>> General Setup

 • Check Enable RootAP
 • Nhấn Discover Node
 • Check vào VigorAP tìm được
 • Nhấn OK, cấu hình sẽ được đồng bộ xuống các AP Client

Lưu ý, Trong trường hợp VigorAP Root có sự thay đổi cấu hình Wireless, cần thực hiện

Vào Central AP Management>> Basic Config Sync

 • Chọn Select All
 • Kéo xuống cuối và nhấn Sync